เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ผลงานเด่น
รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประเภท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประเภท  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งการได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของการได้รับรางวัลพระปกเกล้า 2 ปีติดต่อกัน โดยเทศบาลเมืองกระบี่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  เน้นความโปร่งใสในการดำเนินโครงการและการปฏิบัติงานมาโดยตลอด  การได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้เทศบาลเมืองกระบี่ต้องขอขอบพระคุณทุกๆแรงสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทุกๆ ท่าน