เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ผลงานเด่น
เกียรติบัตร เทศบาลเมืองกระบี่เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในระดับดี (A) ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ รับมอบเกียรติบัตร เทศบาลเมืองกระบี่เป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในระดับดี (A) ประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ ในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดโดย ปปช.จังหวัดกระบี่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกระบี่ ร่วมกันกล่าวประกาศและแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ /9 ธ.ค.62