เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ขอก่อสร้าง/ ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ยื่นเอกสาร

ได้ที่ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกระบี่

กรอกแบบฟอร์มคำขออนุญาตฯออนไลน์

รายการเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขออนุญาตฯ

ติดตามผล

ติดตามการขออนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

ดูผลการพิจารณา

รับเอกสารและ ชำระค่าธรรมเนียม

ได้ที่ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกระบี่

ดูอัตราค่าธรรมเนียม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกระบี่ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทร 0-7562-0601