เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
คณะผู้บริหาร
นายอธิพัชญ์ พันธ์จินาธนกุล
ปลัดเทศบาลเมืองกระบี่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3093399