เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สถิติการให้บริการประชาชน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 4 รายการ
จำนวนผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การใช้บริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการให้บริการสถานพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
สถิติการให้บริการประชาชน