เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 5 รายการ
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559