เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
11 มีนาคม 2564

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกและ สท. 2564

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักจะรู้ว่า ไปใช้สิทธิที่ไหน