เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 11 หน่วยเลือกตั้ง
2 มีนาคม 2564

การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 11 หน่วยเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลกระบี่(เก่า)

ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรกระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลกระบี่(เก่า)

ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรกระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ที่ทำการชุมชนร่วมจิตร่วมใจ

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ลานจอดรถตลาดสดมหาราช

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ลานจอดรถตลาดสดมหาราช

หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ที่ทำการชุมชนบ้านท่าแดง

หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ลานอเนกประสงค์วัดปานุราช

หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราช

หน่วยเลือกตั้งที่ 9 ที่ทำการชุมชนปานุราช

หน่วยเลือกตั้งที่ 10 โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองกระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 11 โรงจอดรถดับเพลิงเทศบาลเมืองกระบี่

#จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 6,425 คน

#จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 6,387 คน