เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 12 หน่วยเลือกตั้ง
2 มีนาคม 2564

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ที่ทำการชุมชนกระบี่ท่าเรือ

หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ที่ทำการชุมชนศฤงคารพัฒนา

หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ใต้อาคารโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ใต้อาคารโรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช

หน่วยเลือกตั้งที่ 9 บริเวณอาคารจอดรถ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 10 บริเวณอาคารจอดรถ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากระบี่

หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ที่ทำการชุมชนปากน้ำ

หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ใต้อาคาร 99 ปี โรงเรยนอุตรกิจ