เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่
จำนวนเอกสารทั้งหมด 1 รายการ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563