เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย​ครบวงจร Cluster

นายป้อมเพชร​ สุคนธกนิษฐ​ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่​ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย​ครบวงจร Cluster มีนายนิวัฒน์​ รุ่งสาคร​ ผู้ตรวจราชการ​ กระทรวงมหาดไทย​ เขตตรวจราชการที่​6​ และคณะ​ ซึ่งได้กำหนดเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดกระบี่​ ณ​ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่