เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพ

นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน..เปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายสุขภาพ ให้ อสม.ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกระบี่..ในโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ 12,000 เตียง