เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
ภาครัฐ/ภาคธุรกิจ จับมือเตรียมกระตุ้นท่องเที่ยวในเขตเมือง

นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองฯ โดยมีตัวแทนจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น สมาคมธุรกิจ สมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยว และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่างๆหลากหลายมุมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะนำมาวางยุทธสาสตร์ในการ พัฒนาเพื่อรองรับและกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้การท่องเที่ยวได้ฟื้นตัวกลับมาเร็วที่สุด จึงได้มีการหารือเตรียมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตเมืองกระบี่ ณ ห้องประชุมสองคาบสมุทร (เทศบาลเมืองกระบี่)

ที่มา : https://www.facebook.com/krabicity.krabi/