เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ภาพกิจกรรม
การรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ.2562

ขอแสดงความยินดี กับ #โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด ที่ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกระบี่ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนเทศบาล2(คลองจิหลาด) ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ.2562 ในระดับดีมาก และได้ส่งแข่งขันโรงเรียน อย.น้อย ในระดับประเทศครั้งต่อไป

ที่มา : https://www.facebook.com/krabicity.krabi/