เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ตราสัญลักษณ์
ความหมายตราสัญลักษณ์
ดวงตราของเทศบาลเป็นรูปช้างเผือกยืนชูกระบี่ในกงล้อ มีความหมายกล่าวคือเนื่องจากเมืองกระบี่เป็นเมืองที่มีช้างมาก และมีประโยชน์อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ค้นพบช้างเผือกเชือกแรกในสมัยรัชกาลที่ ๙

กระบี่ หมายถึง ดาบโบราณที่ขุดพบให้มีความหมายเหมือนชื่อเมือง

กงล้อ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าไปสู่ความเจริญ