เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ประวัติความเป็นมา
ประวัติ
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกระบี่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานสืบต่อกันมาแต่ละยุคสมัย คณะกรรมการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่ ได้บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่ไว้ตามโครงการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกระบี่ ดังนี้
จังหวัดกระบี่เริ่มต้นยุคธรณีกาลเมื่อ ๓๐๐-๑๐๐ ล้านปี โดยพบซากสิ่งมีชีวิตโบราณเป็นซากฟอสซิลหอยสองฝาและปะการังในชั้นหิน และมาสู่ยุคเทอเชียรี เมื่อ ๔๐-๓๕ ล้านปี พบซากดึกดำบรรพ์ของลิงสยามโมพิเธคัส อีโอซีนัส และฟอสซิลสัตว์โบราณหลายชนิด เช่น เสือเขี้ยวดาบช้าง แรด เป็นต้น ที่แอ่งกระบี่ในบริเวณเหมืองถ่านหินลิกไนต์กระบี่ และพบซากหอยน้ำจืดที่ตายทับถมกันจนกลายเป็นหินที่บ้านแหลมโพธิ์ และมาสู่ยุคไพลโตซีน มีการเคลื่อนย้ายของมนุษย์ในกระบี่ เมื่อ๓๕ ล้านปีถึง ๕,๐๐๐ ปี พบโครงกระดูกมนุษย์สายพันธุ์โฮโมซาเปี้ยน อายุราว ๔๓,๐๐๐-๒๗,๐๐๐ ปีที่ถ้ำหลังโรงเรียนทับปริก และที่ถ้ำหมอเขียว มีอายุราว ๒๗,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปี พร้อมทั้งพาชนะดินเผาเครื่องมือหินต่างๆ ที่เขาขนาบน้ำ มีอายุราว ๕,๐๐๐ ปีด้วย เข้าสู่ยุคไฮโลซีน ช่วง ๕,๐๐๐-๓,๐๐๐ปี มนุษย์เริ่มขยายเผ่าพันธุ์กระจายไปอาศัยอยู่ในที่ต่างๆ มากขึ้น พบซากโครงกระดูกของมนุษย์ สัตว์เครื่องมือ และภาพเขียนตามถ้ำต่างๆ เช่น ถ้ำผีหัวโต ถ้ำไวกิ้ง เขากาโรส เป็นต้น เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น ที่กระบี่มีชุมชนโบราณคลองท่อมเกิดขึ้น เมื่อ ๓,๐๐๐-๒,๐๐๐ ปี มนุษย์เริ่มทำการเกษตร ค้าขาย พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และมีท่าเรือขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้พบหลักฐานเครื่องมือหินขัด ขวานหิน สิ่วหิน ลูกถือหิน แผ่นหินลับ ครกหิน แท่งหินสลัก แม่พิมพ์หล่อขวาน ตุ้มหู แหวนสำริด เหรียญรูปต่างๆ อ่านต่อ...