เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง เขตเทศบาลเมืองกระบี่มีอาณาเขตติดต่อหน่วยการปกครองต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ ๑ ตำบลกระบี่น้อย และหมู่ที่ ๘ ตำบลทับปริก

ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ที่ ๗ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำกระบี่

ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ ๓ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่