เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
22 กุมภาพันธ์ 2564