เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
22 กุมภาพันธ์ 2564